Filmpje - Een Sportieve Familie

Filmpje - Familiedag Meppel 2004 (of How the West was won) (Beter beeldmateriaal)

Filmpje Nevenweekends 1994 - 2004

Filmpje A perfect day - Familiedag 2008 - Zeewolde

Filmpje Familie Eilering door de jaren heen

Filmpje Nostalgia of "In my life / What a wonderful world"

Filmpje Haren-Ems "These are the days of our lives"